Всеки трети бизнесмен оптимист за икономиката ни догодина

Всеки трети бизнесмен оптимист за икономиката ни догодина
19.12.2016 Daniel Delchev

Слабо подобрение в оценката на бизнес климата през 2016 г., спрямо 2015 г., отчита Българската стопанска камара (БСК).

Председателят на камарата Божидар Данев представи проучването „2016 г. през погледа на бизнеса“. То е проведено сред 715 предприятия в периода 10 ноември – 15 декември.

Около половината от анкетираните отбелязват, че са налице отрицателни тенденции в бизнес средата. Едва една десета виждат подобрение в бизнес климата.

Остава висок делът – 35%, на фирмите с влошаващите се показатели, а 31% могат да се похвалят, че фирмите им се подобряват.

За 2017 г. всеки трети анкетиран е по-скоро оптимист за общото състояние на икономиката, но 25% остават песимисти. Други 31% не очакват промяна.

Ръст на енергийните цени, цените на суровините, фискалната и регулаторната тежест през 2017 г. очакват половината от фирмите. 42% очакват ръст на работните места през следващата година.

Повечето анкетирани предприятия не очакват излизането на Великобритания от Европейския съюз (ЕС) да се отрази на тяхната дейност. Едва 9% смятат, че би имало негативни последици от Брекзит. Голяма част от анкетираните обаче са се затруднили да посочат как Брекзит би се отразил на бизнеса им.

Намеренията им за 2017 г. най-вече са свързани с увеличаването на обемите на производство, разработването на нови продукти и търсене на нови пазари. 65% очакват ръст в обема на производството, 55% – нови продукти, а 58% – нови пазари.

46% очакват ръст в работните места, спрямо 45%, които не очакват промяна.

През следващата година работодателите планират да акцентират върху инвестициите си за развитие на човешкия капитал. 57% очакват ръст в развитието на персонала и обучения. Спрямо миналата година се увеличават и намеренията за инвестиции в производствени мощности.

Проучването отчита умерен оптимизъм за 2017 г., който обаче се помрачава от неудовлетвореност от работата на институциите, данъчна и регулаторната тежест и ръст на цените.

Източник: news.bg