Работодателите могат да подават заявка за квалифицирани кадри в Агенцията по заетостта

Работодателите могат да подават заявка за квалифицирани кадри в Агенцията по заетостта
29.10.2016 Daniel Delchev

Работодатели, които имат потребност от работна сила с професионална квалификация, необходима за конкретната им стопанска дейност, могат да подават заявки в бюрата по труда, съобщиха от пресцентъра на Агенцията по заетостта.

Това е една от стъпките, които Агенцията по заетостта предприема за удовлетворяване на потребностите на бизнеса и работната сила. Недостигът на персонал с професионална подготовка е факт в немалко икономически сектори у нас, е посочено в съобщението. Успоредно с това безработните лица не намират работа поради липсата на търсена на пазара на труда професия или квалификация.

Националният план за действие по заетостта регламентира и финансира обучения за безработни, чрез които те да придобият професионална квалификация по специалност, заявена от работодателите.

Повечето бюра по труда в страната имат възможност да организират квалификационно обучение на безработни по заявена от работодателите професия.

За да получат тази услуга, е необходимо работодателите да подадат заявка в местното бюро по труда. В нея те трябва да посочат специалността и броя лица, които ще назначат за срок не по-малък от шест месеца след успешното приключване на обучението им. Работодателите могат да извършат подбора на безработните, както и да посочат лицензирана обучаваща институция, която да извърши обучението им.

Средствата от държавния бюджет, които Агенцията по заетостта предоставя, покриват разходите за професионално обучение в рамките на 300 учебни часа. На включените безработни лица за срока на обучението се изплащат стипендии в размер 8 лв. на присъствен ден, както и до 10 лв. за ежедневен транспорт на живеещите в друго населено място.

Източник: projectmedia.bg