Архив за октомври, 2016

  • Започна вторият прием по подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020

    От 26 октомври започна вторият прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4…

    by
  • Работодателите могат да подават заявка за квалифицирани кадри в Агенцията по заетостта

    Работодатели, които имат потребност от работна сила с професионална квалификация, необходима за конкретната им стопанска дейност, могат да подават заявки…

    by